به منظور نمايش و عملكرد بهتر سايت از مرورگرهاي به روز شده Chrome يا Mozilla يا Internet Explorer 10 استفاده نماييد


***قابل توجه دانش آموزان عزيز پايه سوم وپيش دانشگاهي***

جهت اطلاع ازنام وآدرس حوزه ي امتحان نهايي خود روي نوشته ي ذيل كليك نمائيد

نام و آدرس حوزه

 


 

***قابل توجه دانش آموزان دوم ***

كلاسهاي فوق برنامه دين وزندگي  دوم  با سركار خانم زند پنج  شنبه 94/2/24به شرح ذيل برگزار مي گردد.

كلاس 206 (دوم نساني)  ساعت 10-8                                   و                        كلاس 205 (دوم تجربي 4)           ساعت 11-10

درضمن كلاسهاي تقويتي و فوق برنامه پايه اول وسوم پنجشنبه94/2/24 برگزار نمي گردد.


 

***قابل توجه دانش آموزان دوم تجربي***

كلاسهاي فوق برنامه رياضي دوم تجربي با سركار خانم كاظمي پور پنج  شنبه 94/2/17به شرح ذيل برگزار مي گردد.

كلاس 205    ساعت 9-7:30                                    و                        كلاس 203            ساعت 11-9


 

قابل توجه دانش آموزان عزيز پايه اول ودوم:                                                   تاريخ درج مطلب:94/2/14

جهت اطلاع از برنامه امتحانات  خردادماه سال تحصيلي94-1393 روي نوشته هاي ذيل كليك نمائيد:

برنامه امتحانات خردادماه پايه اول ودوم


 

قابل توجه دانش آموزان عزيز پيش دانشگاهي:

جهت اطلاع از برنامه امتحانات داخلي ونهايي خردادماه سال تحصيلي94-1393 روي نوشته هاي ذيل كليك نمائيد:

برنامه امتحانان پيش رياضي                              برنامه امتحانات پيش تجربي                   برنامه امتحانات پيش انساني


 

متن دعوتنامه انجمن اولياء ومربيان روز سه شنبه 94/2/1

با سلام واحترام:

جريان زندگي همانند رودخانه اي است كه از مبدأ تا مقصد ،از كنار سرزمينهاي مختلف ومتنوعي مي گذرد وسرانجام به دريا مي پيوندد.

والدين محترم دانش آموز: نظر به اهميت مشاركت دو كانون گرم وبستر خوب خانواده ومدرسه در امر تعليم وتربيت به تبعيت از فرموده ي خداوند تبارك وتعالي كه در قرآن مي فرمايد :(وامرهم شوري بينهم)و آماده سازي دانش آموزان براي امتحانات ترم دوم ، بر آن شديم تا جلسه اي با حضور شما والدين محترم در روز سه شنبه مورخه 94/2/1 ساعت 17 تا 19 در محل نمازخانه ي آموزشگاه برگزار نماييم

دبيران گرامي در اين جلسه حضور دارند                                                              حميده عرب نژاد- مديريت دبيرستان فرزانگان


 

برگزاري همايش علوم انساني :
همايش علوم انساني در تاريخهاي 94/1/31 و 94/2/1 در دبيرستان فرزانگان با همت دانش آموزان

علوم انساني وسال اول برگزار ميگردد.

جهت اطلاع كامل ومشاهده لگوي مدرسه روي نوشته ي ذيل كليك نمائيد

پوستر همايش علوم انساني


 

***قابل توجه دانش آموزان سال اول***

 دانش آموزان عزيز سال اول جهت اطلاع از برنامه ي كلاسهاي تقويتي وفوق برنامه ي روز پنجشنيه روي نوشته ذيل كليك نمائيد

برنامه كلاسهاي پنجشنبه سال اول


***توجه توجه***

دانش آموزان عزيز سوم تجربي جهت اطلاع از برنامه ي كلاسهاي تقويتي وفوق برنامه ي روز پنجشنيه روي نوشته ذيل كليك نمائيد

 برنامه ي كلاسهاي پنجشنبه سوم تجربي


***خيلي خيلي مهم***

قابل توجه همكاران محترم: لطفا با كليك برروي نوشته ي ذيل از بخشنامه معلمين نمونه اطلاع  حاصل فرمائيد

معلمين نمونه


***توجه توجه***

دانش آموزان عزيز به اطلاع ميرساند با دانش آموزان غايب آخرين هفته

اسفندماه برخورد انضباطي خواهد شد


 ***توجه توجه***

دانش آموزان عزيز چهارم رياضي ، چهارم انساني وسوم تجربي:

 به دليل يخبندان كلاسهاي فردا پنجشنبه 93/12/21 تشكيل نمي گردند


 ***قابل توجه دانش آموزان سال چهارم***

جلسه ي مشاوره ي خود گردان با حضور آقاي سرور پور روز دوشنبه 93/12/18 ساعت 18 الي 20

درمدرسه در صورت تمايل به شركت در همايش با شماره 09162099565 تماس حاصل فرمائيد


***قابل توجه دانش آموزان سوم تجربي***

از دبيرستان فرزانگان ناحيه2 در راستاي طرح رتبه بندي دانش آموزان از فردا 93/12/14 هر پنجشنبه كلاسهاي تقويتي وتست خاص دانش آموزان سوم تجربي از ساعت 7:15 الي 12:15 در مدرسه برگزار    مي شودحضور فرزند شما الزامي است


همكاران ، دانش آموزان واولياء محترم:

كلاسهاي درس وكليه ي فعاليتهاي اين مركز آموزشي تا پايان وقت چهارشنبه 93/12/27 قطعا داير مي باشد

 


متن دعوتنامه جلسه آموزش خانواده

 ولي محترم دانش آموز:

پيشاپيش فرارسيدن فصل بهار وزنده شدن طبيعت را به شما تبريك عرض نموده ، ضمن تشكر از همراهي سبزتان در طول سال تحصيلي استدعا داريم در آخرين جلسه آموزش خانواده سال جاري كه در مورخه سه شنبه 93/12/12 رأس ساعت 15:45 با حضور آقاي دكتر باران تشكيل مي شود حضور بهم رسانيد

مكان :نمازخانه آموزشگاه

                                                                                                                          حميده عرب نژاد- مديريت دبيرستان فرزانگان


***قابل توجه دانش آموزان پيش تجربي 1و2***

امتحان مستمر درس زمين شناسي از فصل 9 و10 روز يكشنبه 93/12/17 برگزار ميگردد.حضور كليه ي دانش آموزان در امتحان الزامي است

***توجه توجه*** در صورت عدم حضور نمره ارزشيابي مستمر دانش آموز صفرمي باشد

 


***قابل توجه دانش آموزان عزيز***

دانش آموزان عزيز جهت اطلاع كامل از بخشنامه هاي ذيل بروي آنها كليك نمائيد 

       پنجمين جشنواره دانش آموزي فناوري نانو                                        همايش شيمي دانش پژوهان جوان

 


***قابل توجه دانش آموزان پيش دانشگاهي تجربي ورياضي***

امتحان مستمرفيزيك پيش تجربي ورياضي  93/12/3برگزار مي گردد.

حضور دانش آموزان در امتحان الزامي است

 


 ***توجه توجه***

جهت اطلاع كامل از ثبت نام وبرگزاري مسابقات تورنمنت رياضي خانه شهرها يرروي بخشنامه ي زير كليك نمائيد

 بخشنامه تورنمنت رياضي

زمان برگزاري اولين مرحله مسابقات تورنمنت رياضي از 93/11/24 به 93/12/1تغيير يافت


***قابل توجه دانش آموزان پايه دوم تجربي كلاسهاي 202 و204***

كلاسهاي فوق برنامه شيمي دوم تجربي 202 و204 روز پنجشنبه 93/11/16 به شرح ذيل مي باشد:

كلاس 204       ساعت 9-7:30                     وكلاس 202          ساعت 10:45 -9


***قابل توجه اوليا محترم پايه هاي اول ،دوم وسوم***

به اطلاع مي رساند جلسه انجمن اوليا ومربيان همراه با تحويل كارنامه ها روز دوشنبه 93/11/13 از ساعت 16 الي 17:30 در نمازخانه آموزشگاه برگزار مي گردد


***قابل توجه دانش آموزان سوم رياضي***

كلاسهاي فوق برنامه بهمن ماه درس حسابان سوم رياضي به شرح ذيل برگزار ميگردد:

پنجشنبه 93/11/16    ساعت 10:45 - 7:45       پنجشنبه 93/11/30  ساعت 9:30 - 8

***توجه  توجه*** حضور كليه ي دانش آموزان الزامي است ودر صورت غيبت از نمره مستمر كم ميشود  

 


 ***قابل توجه دانش آموزان پايه سوم تجربي كلاسهاي 302 و303***

كلاسهاي فوق برنامه عربي سوم تجربي 302 و303 روز پنجشنبه 93/11/16 به شرح ذيل مي باشد:

كلاس 302       ساعت 9-7:30                      وكلاس 303          ساعت 11-9

 


***قابل توجه دانش آموزان پايه دوم تجربي كلاسهاي 202 و203***

كلاسهاي فوق برنامه فيزيك دوم تجربي 202 و203 روز پنجشنبه 93/11/9 به شرح ذيل مي باشد:

كلاس 202       ساعت 11-9                      وكلاس 203          ساعت 9-7:30


 ***قابل توجه دانش آموزان پايه دوم تجربي***

برنامه امتحانات ميان ترم درس رياضي پايه دوم تجربي به شرح ذيل مي باشد:

ميان ترم اول ترم دوم كلاسهاي 203و204 و205           شنبه 93/12/16

ميان ترم اول ترم دوم كلاس 202                                        دوشنبه 93/12/18

 

ميان ترم دوم ترم دوم كليه كلاسهاي دوم تجربي(202و203و204و205)  دوشنبه 94/2/14

 دانش آموزان عزيز جهت اطلاع از برنامه كلاسهاي فوق برنامه رياضي برروي نوشته ذيل كليك نمائيد

برنامه كلاسهاي فوق برنامه رياضي

       


***توجه توجه***

به اطلاع مي رساند آزمون مرحله ي اول پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  پايه هاي اول

ودوم سمپاد روزسه شنبه93/11/7 رأس ساعت 9 صبح بصورت هماهنگ كشوري

برگزار ميگردد

 


قابل توجه داش آموزان:

از سال 94 جهت ورود به دبيرستان دخترانه فرزانگان دوره دوم متوسطه آزمون بعمل مي آيد جهت اطلاعات بيشتر بخشنامه زير را مطالعه نمائيد.

بخشنامه شرط ورورد به دوره دوم سمپاد    


   ***اطلاعيه خيلي مهم***

دانش آموزان پيش دانشگاهي هرچه سريعتر جهت تعيين وضعيت شهريه ي خود اقدام نمايند.

آخرين مهلت: 93/8/21

*** در ضمن دانش آموزان عزيرپايه چهارم تجربي در صورت غيبت بيش از حد مجاز حذف ترم خواهيد شد***

 


 دانش آموز عزيز سال اول جهت استفاده از كتاب تكميلي شيمي برروي نوشته ذيل كليك نمائيد

***محتوي كتاب تكميلي شيمي(سمپاد)***


برنامه امتحاني درس زمين شناسي پايه چهارم تجربي در طول سال تحصيلي 94-1393

93/7/20    از صفحه 1 تا صفحه 23

93/8/18 از صفحه 23 تا صفحه 50

93/9/19  ازصفحه 51تا صفحه 75

93/11/12 ازصفحه 76 تا صفحه 106

93/12/17 ازصفحه 107 تا آخر كتاب

لازم به ذكر است كه در صورت شركت تكردن در هر يك از امتحانات ،از نمره ي مستمر شما 7نمره كسر خواهد شد

 


            قابل توجه دانش آموزان عزيز:

چنانچه دانش آموزي متقاضي انصراف ازتحصيل در اين مركز آموزشي مي باشدتاتاريخ 93/5/25به همراه

والدين خويش جهت دريافت پرونده ي تحصيلي ومشخص شدن وضعيت خويش به آموزشگاه مراجعه نمايد.