به منظور نمايش و عملكرد بهتر سايت از مرورگرهاي به روز شده Chrome 

يا Mozilla يا Internet Explorer 10 استفاده نماييد


***قابل توجه دانش آموزان كلاس سوم تجربي 2(303)***

كلاس فوق برنامه رياضي خانم فريد با سوم تجربي 2(303)  فردا پنجشنبه   93/9/20 ساعت 12/5-11تشكيل مي گردد.

 


 

***قابل توجه دانش آموزان پيش دانشگاهي***

دومين آزمون جامع دروس تخصصي وعمومي پيش دانشگاهي دبيرستانهاي فرزانگان 1و2روز شنبه

93/9/29 ساعت 7:30صبح در محل آموزشگاه مربوطه برگزار ميگردد

محتوي دروس : دروس پيش دانشگاهي هر رشته

***توجه توجه توجه***

درس رياضي پيش دانشگاهي تجربي ودر س ديفرانسيل پيش دانشگاهي رياضي در آزمون نمي باشد

 


 

***قابل توجه دانش آموزان كلاس دوم تجربي 1 (202) ودوم تجربي 2 (203)***

كلاسهاي فوق برنامه خانم كاظمي با دوم تجربي ا(202) ودوم تجربي 2(203) فردا پنجشنبه 93/9/13 تشكيل نمي گردد.


 

***برنامه كلاسهاي فوق برنامه فيزيك خانم لطفعلي زاده***

                       تاريخ/ساعت         9-7:30          10:45-9:15             12:30-11

                         93/8/29             205                201                       204

                         93/9/6               205                201                       204 

                         93/9/13             205               201                       204

                         93/9/20             204               201                       205


 

بسمه تعالي

           همكاران عزيز ،با سلام واحترام :

به اطلاع مي رساندجلسه شوراي دبيران روز چهارشنبه 93/9/5، ساعت 14:15 الي

14:45 وديدار دبيران بااوليا ساعت 16:45-15:45 درمحل آموزشگاه برگزار ميگردد.

حضور همكاران در جلسه الزامي است.

 


 

بسمه تعالي

زندگي،فهم معناي لحظه هاست ،برآنيم با باور لحظه انديشه را باور كنيم، دردل بذر شوق بكاريم. خلاقيت ها راياور باشيم تا درخت دانايي همواره سبز بماند.

 

  اولياء گرامي ،با سلام واحترام:

بدينوسيله از شما دعوت مي شود تا در جلسه انجمن اوليا ء ومربيان روز چهارشنبه 93/9/5 شركت نمائيد.

ضمن حضور به موقع ومشاركت فعال در اين جلسه، ما را از نظر وپيشنهادهاي مفيد خود بهره مند سازيد .

برنامه ها: 1-ديدار بامعلمين ساعت:    15:45-14:45                        2-   آموزش خانواده ازساعت:16:45-15:45

                                                                          حميده عرب نژاد- مديريت دبيرستان                          


 

*** قابل توجه دانش آموزان كلاس دوم تجربي يك ودو(203،202)***

به اطلاع مي رساند  كلاس فوق برنامه فيزيك خانم كريمي اين هفته پنجشنبه93/9/6 به دليل آزمون علامه حلي تشكيل نمي گردد

برنامه كلاس فيزيك از روز پنجشنبه 93/9/13به شرح ذيل برگزار ميگردد:

كلاس 203  ساعت 9-7:30              كلاس 202 ساعت 10:45-9:15


 

***قابل توجه دانش آموزان كلاس سوم تجربي 3 (304) وسوم تجربي4 (305)***

كلاس فوق برنامه فيزيك خانم افضلي پورروز پنجشنبه 93/8/29به شرح ذيل تشكيل ميگردد:

كلا س سوم تجربي 3(304)        ساعت 9-7:30

       كلا س سوم تجربي 4(305)        ساعت 10:45-9:15


 

  ***برنامه كلاسهاي فوق برنامه رياضي خانم كاظمي پور***

      تاريخ/ساعت                        9-7:30                    11-9

                                        93/8/29                     203                         202       

                                         93/9/6                      204                       205   

                                        93/9/13                     202                         203   

                                        93/9/20                     205                         204


 

***برنامه امتحاني ماههاي آبان وآذردرس حسابان كلاس سوم رياضي***

سه شنبه 93/8/27 كوئيز          

پنجشنبه 93/8/29   امتحان، فقط معادله درجه دوم

93/9/4 و 93/9/18 و 93/9/25  ،پرسش كلاسي

پنج شنبه 93/9/13       امتحان

در ضمن كلا سهاي فوق برنامه در تاريخهاي ذيل تشكيل ميگردد

93/8/29  ساعت 10:45- 7:30       و   93/9/13  ساعت 10:45- 7:30 

 


 

***قابل توجه دانش آموزان كلاس دوم رياضي***


كلا س فوق برنامه هندسه فردا پنجشنبه 93/8/22ساعت 9-7:30تشكيل ميگردد 


 

*** قابل توجه دانش آموزان كلاس دوم تجربي يك ودو(203،202)***

اولين كلاس  فوق برنامه فيزيك خانم كريمي روز پنجشنبه 93/9/6 ساعت 9-7/5 تشكيل ميگردد


 

  ***اطلاعيه خيلي مهم***

دانش آموزان پيش دانشگاهي هرچه سريعتر جهت تعيين وضعيت شهريه ي خود اقدام نمايند.

آخرين مهلت: 93/8/21

*** در ضمن دانش آموزان عزيرپايه چهارم تجربي در صورت غيبت بيش از حد مجاز حذف ترم خواهيد شد***

 


 قابل توجه اوليا محترم پايه هاي اول،دوم وسوم :

براي اطلاع ازنمرات ماهانه فرزندتان از طريق سايت مدرسه جهت دريافت رمز ازروز شنبه 93/8/10لغايت دوشنبه93/8/12به مدرسه مراجعه نمائيد.


 

***قابل توجه دانش آموزان پايه دوم تجربي***


امتحان ميان ترم رياضي دانش آموزان دوم تجربي كه به اردوي راهيان نور رفته اند روز پنجشنبه 93/8/8رأس ساعت 7:30 در محل آموزشگاه برگزار ميگردد.


 

***قابل توجه دانش آموزان كلاس سوم رياضي(301)***

كلاس حسابان دانش آموزان سوم رياضي با خانم نقوي روز پنجشنبه 93/8/8ساعت 11-7:15در محل آموزشگاه برگزار ميگردد


 

***قابل توجه دانش آموزان كلاس دوم تجربي 1 (202) ودوم تجربي2 (203)***

كلاس رياضي دانش آموزان دوم تجربي 2(203)فردا پنجشنبه 93/7/30 ساعت 9-7:15 وكلاس رياضي دوم تجربي 1(202)ساعت11-9 برگزار مي گردد


 ***قابل توجه دانش آموزان پيش دانشگاهي***

جلسه ي مشاوره، ويژه ي دانش آموزان پيش دانشگاهي  فرزانگان ناحيه 1و2روزچهارشنبه 93/7/30رأس ساعت 11صبح باحضور جناب آقاي دكتر شهرودي درمحل آموزشگاه برگزار ميگردد


 

***برنامه امتحاني درس شيمي فصل 1،بصورت تشريحي پايه چهارم تجربي وچهارم رياضي***

  چهارم تجربي: پنجشنبه 93/8/1                               چهارم رياضي:شنبه 93/8/3    

***قابل توجه دانش آموزان كلاس دوم تجربي 1 (202) ودوم تجربي2 (203)***

كلاس رياضي دانش آموزان دوم تجربي 1(202)فردا پنجشنبه 93/7/24 ساعت 9-7:25 وكلاس رياضي دوم تجربي 2(203)ساعت10:45-9 برگزار مي گردد


 

***برنامه امتحاني درس فيزيك فصل 1و2،بصورت تشريحي پايه چهارم تجربي وچهارم رياضي***

 

   چهارم رياضي: يكشنبه 27مهر                                چهارم تجربي:شنبه 3آبان     


 

<<<قابل توجه دانش آموزان سال دوم جهت شركت در اردوي راهيان نور>>>

آخرين فرصت مراجعه والدين به آموزشگاه جهت امضاء فرم رضايت نامه وپرداخت مبلغ 25000تومان

روز يكشنبه 93/7/20 تا ساعت 10:30دقيقه صبح مي باشد.


 

***قابل توجه دانش آموزان كلاس دوم تجربي 1(202)***

كلاس جبراني رياضي خانم كاظمي پور  فردا پنجشنبه 93/7/17از ساعت  9-7:30  تشكيل مي گردد.


***قابل توجه دانش آموزان پايه هاي  اول،دوم وسوم***

آزمون آغازين خاص مدارس سمپاد درروز چهارشنبه 93/7/23 برگزار ميگردد

محتواي آزمون: كتب درسي سال قبل هر پايه به شرح ذيل مي باشد

سال اول : كتابهاي سال سوم راهنمايي شامل زبان -عربي -رياضي- ادبيات- فيزيك- شيمي- زيست

سال دوم رياضي: كتايهاي سال اول دبيرستان شامل زبان -عربي -رياضي- ادبيات- فيزيك- شيمي- زبان فارسي

سال دوم تجربي:كتايهاي سال اول دبيرستان شامل زبان -عربي -رياضي- ادبيات- فيزيك- شيمي- زبان فارسي-زيست

سال دوم انساني: كتابهاي سال اول دبيرستان شامل زبان- رياضي- ادبيات- عربي- زبان فارسي - مطالعات

سال سوم رياضي:كتابهاي سال دوم رياضي شامل زبان -عربي -رياضي- ادبيات- فيزيك- شيمي- زبان فارسي-هندسه

سال سوم تجربي:كتابهاي سال دوم تجربي شامل زبان -عربي -رياضي- ادبيات- فيزيك- شيمي- زبان فارسي-زيست-هندسه

سال سوم انساني: كتابهاي سال دوم انساني شامل زبان -عربي - ادبيات- تاريخ ادبيات - جامعه شناسي- تاريخ-زبان فارسي

توجه توجه: آزمون به صورت تستي برگزار مي گردد ونمره منفي ندارد


 

دانش آموز عزيز سال اول جهت استفاده از كتاب تكميلي شيمي برروي نوشته ذيل كليك نمائيد

***محتوي كتاب تكميلي شيمي(سمپاد)***


برنامه امتحاني درس زمين شناسي پايه چهارم تجربي در طول سال تحصيلي 94-1393

93/7/20    از صفحه 1 تا صفحه 23

93/8/18 از صفحه 23 تا صفحه 50

93/9/19  ازصفحه 51تا صفحه 75

93/11/12 ازصفحه 76 تا صفحه 106

93/12/17 ازصفحه 107 تا آخر كتاب

لازم به ذكر است كه در صورت شركت تكردن در هر يك از امتحانات ،از نمره ي مستمر شما 7نمره كسر خواهد شد


 

***اطلاعيه مهم***

اولياء محترم ضمن تبريك عيد سعيد قربان به اطلاع مي رساند به مناسبت برگزاري  دعاي روز عرفه كلاسهاي دانش آموزان پايه هاي اول ،دوم وسوم روز شنبه 93/7/12طبق برنامه تا ساعت 12تشكيل مي گردد.

 


 

اولين روز از ماه مهر وشروع فصل پائيز، ماه تحصيل ،تلاش،مشق ومدرسه است

روزهاي آغازين سال تحصيلي هم مثل سالهاي اوليه تحصيل دوران بسيار حساسي است

***مقدمتان گلباران***

***اسامي دانش آموزان دبيرستان فرزانگان به تفكيك پايه ورشته***

جهت مشاهده ليست كامل كلاس برروي پايه مورد نظر كليك نمائيد

     <<<پايه اول>>>                                      <<<پايه دوم>>>                            <<<  پايه سوم>>>       

 

جهت مشاهده برنامه روز سه شنبه برروي نوشته ذيل كليك نمائيد

برنامه كلاسي روز سه شنبه اول مهرماه پايه هاي اول،دوم وسوم

 

 


 

قابل توجه دانش آموزان عزيز پيش دانشگاهي

كلاسهاي پيش دانشگاهي تجربي ورياضي در روز چهارشنبه 93/7/2 طبق برنامه تشكيل مي شود .حضور كليه دانش آموزان الزامي است.

*كلاس تست عربي وزبان روز پنجشنبه 93/7/3 برگزار ميگردد*

 

 


 

 

جهت اطلاع وآمادگي لازم

اولين آزمون هماهنگ مراكز سمپاد ويژه ي دانش آموزان سال چهارم(پيش دانشگاهي)

             محتوي: دروس تخصصي هر رشته

              زمان : يكشنبه 6/7/93 رأس ساعت 6:45

             مكان: در محل دبيرستان مربوطه

 

ريز مباحث آزمون هماهنگ مراكز سمپاد


  

 قابل توجه دانش آموزان المپياد:

جهت اطلاع از شروع كلاسهاي تخصصي رشته هاي مختلف المپياد(مقدماتي) برروي نوشته هاي ذيل كليك كنيد

برنامه شروع كلاسهاي المپياد زيست      برنامه شروع كلاسهاي المپيادرياضي وكامپيوتر،فيزيك ونجوم ،شيمي

 


 

 قابل توجه دانش آموزان المپيادي:

همايش توجيهي المپياد ويژه ي دانش آموزان  پايه اول ودوم روز چهار شنبه 22مردادماه ساعت 16 در دبيرستان فاطميه واقع در خيابان پاسداران جنب آموزش وپرورش ناحيه2 برگزار ميگردد.

        برنامه المپياد مقدماتي تابستان 93                                                     برنامه كلاسهاي المپياد پيشرفته                             

 


                  

   باز هم درخشش برترين هاي دبيرستان دخترانه فرزانگان ناحيه 2 كرمان

                                     اسامي رتبه هاي زير 1000 كنكور سراسري 


 قابل توجه دانش آموزان عزيز:

چنانچه دانش آموزي متقاضي انصراف ازتحصيل در اين مركز آموزشي مي باشدتاتاريخ 93/5/25به همراه والدين خويش
 

جهت دريافت پرونده ي تحصيلي ومشخص شدن وضعيت خويش به آموزشگاه مراجعه نمايد.

  


 

انتصاب درست و شايسته سركار خانم عرب نژاد را به مديريت دبيرستان فرزانگان تبريك مي گوييم و اميدواريم اين امر سر آغاز تحولي عظيم در امر آموزش و پرورش اين دبيرستان باشد.